post-image

A la pregunta, “Quina nota global li donaria al servei actual de TRAM en una escala de 0 a 10”, les persones usuàries del Tramvia de Barcelona puntuen amb un notable alt el servei, apropant-se a una puntuació mitjana de 8,5 punts (8,35 a Trambaix i 8,31 a Trambesòs).
L’Estudi de Satisfacció de Viatgers de TRAM mostra que la satisfacció espontània dels usuaris i de les usuàries de Trambaix millora respecte al darrer any, i supera totes les puntuacions d’anys anteriors. A més, la satisfacció espontània dels usuaris i de les usuàries de Trambesòs també millora respecte al 2017, amb creixements en totes les línies.

L’estudi, realitzat entre el 24 de maig i el 7 de juny a un total de 2.203 persones, permet conèixer anualment l’opinió dels viatgers i de les viatgeres i el grau de satisfacció. L’univers objecte d’estudi està format per tots els usuaris/es majors de 14 anys que viatgen en dies feiners a les xarxes de Trambaix (T1, T2 i T3) i Trambesòs (T4, T5 i T6).

Un alt índex de qualitat

L’Índex de Qualitat Percebuda de Trambaix i de Trambesòs augmenta de forma important i aconsegueix establir una puntuació mitjana que supera els 8 punts. El ramal T3 i el tram comú de Trambaix augmenten de forma important i també aconsegueixen superar la nota de 8 punts. D’altra banda, el ramal T1 i T2 manté una percepció semblant a la de l’any anterior.

Pel que fa al Trambesòs, s’observa un augment en l’Índex de Qualitat Percebuda de la T4, i es manté com la línia millor valorada. La T5 i T6 segueixen amb la tendència de l’any anterior i la seva percepció torna a augmentar de forma considerable.

Atributs de servei de TRAM millor valorats

L’estudi també mostra la valoració dels atributs de servei per part de les persones usuàries de TRAM. A Trambaix, l’accessibilitat a l’andana o al tramvia és l’aspecte millor valorat, seguit de la puntualitat del servei i del funcionament de les màquines validadores. A Trambesòs, l’accessibilitat a l’andana o al tramvia també és l’aspecte més ben valorat i, després, la segueixen la rapidesa del trajecte i la seguretat en la conducció.

L’Estudi de Satisfacció de Viatgers de TRAM també mostra el perfil de les persones usuàries del Tramvia de Barcelona: una dona entre 41 i 64 anys (58% a Trambaix, 53% a Trambesòs), que viu a Barcelona (23% a Trambaix, 73% a Trambesòs) i que fa un ús intensiu del tramvia, amb un o més d’un viatge al dia (60% a Trambaix, 51% a Trambesòs).