TRAM es compromet a què el compliment de les seves obligacions legals, normatives i contractuals i la creació de riquesa vers els seus accionistes, es realitzi en condicions justes per a la societat com a conseqüència de prestar un servei de qualitat, eficient en l’ús de recursos naturals, que minimitzi la generació de residus, tot això proporcionant unes adequades condicions laborals al seu personal i recolzant sectors vulnerables de la societat mitjançant la col·laboració amb organitzacions del tercer sector.

Aquest compromís es materialitza en el nostre Codi Ètic, en la Política de Compliment Penal i la Política de Qualitat i Medi ambient.

Per a aplicar aquests principis, valors i polítiques, en el convenciment que la millora continua es un element estratègic per al funcionament de la companyia, TRAM ha desenvolupat i implantat el seu Sistema Integrat de Gestió (SIG), certificat per organismes independents pel que fa a:

CERTIFICATS

certificate-image
certificate-image
certificate-image
certificate-image
certificate-image
certificate-image
certificate-image