La normativa bàsica que aplica el Tramvia es la Llei Ferroviària de Catalunya (Llei 4/2006, de 31 de març). Tenint en compte aquest marc normatiu, TRAM ha establert les Condicions Generals d’Ús del Tramvia aprovades per la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya per garantir el respecte al propi tramvia i la resta de viatgers.

És obligació del viatger conèixer les Condicions Generals d’Ús, tant pel que fa al títol de transport necessari per viatjar com al comportament adreçat en utilitzar-lo.

Ja pots consultar les condicions d'ús de la T-mobilitat

TRAM té un equip d’inspectors que vetllen pel compliment d’aquestes condicions i poden imposar penalitzacions en cas d’incompliment.

Algunes de les condicions rellevants son:

 • Des del dia 1 de febrer de 2023, no es pot accedir als vehicles ni a les instal·lacions de transport públic amb patinet o monocicle elèctric.
 • L’incompliment de la prohibició de transportar patinets i monocicles elèctrics dins els tramvies comportarà una sanció econòmica que notificaran els equips d’intervenció.

Nota de premsa ATM

 • Encara que facis un trajecte curt.
 • Encara que tinguis un títol temporal (T-dia, T-usual, T-familiar, T-jove, títols turístics).
 • Encara que vinguis d’un altre mitjà de transport.
 • Encara que el tramvia vagi ple.
 • S’ha de mantenir el títol validat fins a la sortida
 • No deixis el teu títol a una altra persona.
 • Ajuda l'equip d'inspecció i ensenya l’acreditació juntament amb el títol validat.
 • Recorda que l’has de validar i conservar fins a la sortida.
 • Es pot viatjar amb un gos per persona fora de les hores punta i sempre que el gos porti morrió i estigui lligat amb una corretja no extensible a una distància inferior a 50 cm de les persones que els portin.
 • Entre l’11 de setembre i el 24 de juny, els gossos no poden accedir entre les 7h i les 9.30h ni entre les 17h i les 19h.
 • Els caps de setmana i els festius, hi poden accedir sense limitació horària així com entre el 24 de juny i l’11 de setembre.
 • La persona que dugui el gos és responsable de l’actitud de l’animal. Ha de vigilar que no es produeixi cap molèstia a la resta de persones usuàries i ha d’evitar obstruir les portes i les zones de pas.

Aquestes breus normes ens ajudaran a gaudir més del trajecte

rule-imagerule-imagerule-imagerule-image

Porta adaptada.

rule-imagerule-image

Compreu el títol a les parades o als punts habituals abans d’entrar al tramvia. No es venen títols a l’interior dels tramvies.

rule-imagerule-image

No dugueu en marxa cap mena d’aparell de reproducció de so, tret que el so s’emeti únicament per altaveus d’ús individual.

rule-image

Deixeu sortir abans d’entrar.

rule-imagerule-image

Pots viatjar amb un gos per persona fora de les hores punta i sempre que el gos estigui lligat i amb morrió. Consulta les Condicions d’Ús.

rule-image

Faciliteu la feina a l'equip d'inspecció; com a agents de l’autoritat, segueixen les lleis establertes.

rule-image

Valideu sempre el títol quan entreu, fins i tot si feu transbordament. Conserveu-lo fins que abandoneu l’andana.

rule-image

Si viatges dempeus, agafa’t a les barres. 

rule-image

Els menors de 4 anys no paguen. La percepció mínima per viatjar sense títol de transport correcte és de 100 euros.

rule-image

Està prohibit beure alcohol al tramvia.

rule-image

Podeu entrar i sortir quan el botó de la porta estigui il·luminat.