TRAM, com empresa socialment responsable, s’obliga a compartir amb les persones usuàries, proveïdores i la societat en general, les dades més rellevants de la seva gestió. Per això, ha habilitat l’opció de consultar dades i documents relatius a la seva constitució, canvis estatutaris rellevants, estructura empresarial i organitzativa, informes d’auditoria, reglament de viatgers i contractes i convenis firmats amb l’ATM i altres organismes.

 Reglament de viatgers